Išsamiai apie atostogas

Kas gali pretenduoti į papildomas atostogas, kurios yra nurodytos ir pasirenkamos policijos savitarnos svetainėje?


Lietuvos policijos profesinė sąjunga sulaukė daug narių klausimų apie papildomas atostogų dienas pagal Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį ir 2021 m. Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Profesinė sąjunga pateikia trumpą santrauką, kokiais atvejais ir kas gali pretenduoti į papildomas atostogas, kurios yra nurodytos ir pasirenkamos policijos savitarnos svetainėje.


Papildomos mokamos atostogos darbuotojams išdirbusiems policijos įstaigose 10, 15, 20, 25, 30 metų

Pagal Lietuvos policijos šakos kolektyvinė sutarties 28 punktą numatoma, jog darbuotojai, kurie policijos įstaigose išdirbo 10, 15, 20, 25, 30 metų, gali būti skatinami 2 darbo dienų papildomomis mokamomis atostogomis. Šia nuostata gali pasinaudoti visi darbuotojai nepriklausomai nuo priklausymo profesinei sąjungai, jeigu Vidaus tarnybos statutas, Valstybės tarnybos įstatymas ar kiti teisės aktai nedraudžia jų skatinti. Šiomis atostogomis privaloma pasinaudoti per 12 mėnesių nuo jų suteikimo dienos. Nors dar nėra šios teisės normos taikymo praktikos, tačiau ši teisės norma turėtų būti taikoma tik tiems, kuriems tais metais suėjo 10, 15, 20, 25 ar 30 metų tarnybos policijos įstaigoje stažas. Be to, tokie darbuotojai gali būti skatinami ir kitokia forma, t. y. vienkartine pinigine išmoka, padėka arba vardine dovana.Papildomos atostogų dienos (už vaikus iki 8 m.) profesinės sąjungos nariui

Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 63 punktas numato, jog Profesinės sąjungos narys, auginantis vieną vaiką iki 8 metų, per 3 mėnesius gauti vieną poilsio dieną vaikui prižiūrėti. Profesinės sąjungos narys, norėdamas gauti papildomą poilsio dieną, privalo apie tai raštu informuoti savo tiesioginį viršininką likus ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki poilsio dienos. Būtina pabrėžti, kad tiesioginis viršininkas negali nesuteikti poilsio dienos ar nurodyti kitą datą pasinaudoti poilsio diena. Taip pat tiesioginis viršininkas gali paprašyti pateikti įrodymus apie priklausimą Profesinei sąjungai, taigi dėl pažymos apie narystę galite kreiptis į Profesinės sąjungos administraciją. Šia papildoma poilsio diena Profesinės sąjungos narys gali pasinaudoti nepriklausomai nuo to, ar jam priklauso papildoma poilsio diena vaikui prižiūrėti pagal Vidaus tarnybos statutą, Valstybės tarnybos įstatymą ar kitus teisės aktus. Taip pat būtina pabrėžti, kad poilsio dienų skaičius nėra didinamas, jeigu Profesinės sąjungos narys turi daugiau vaikų iki 8 metų. Sutarties 63 punktas neapibrėžia, kaip turi būti apskaitomas 3 mėnesių laikotarpis, kai pasinaudojama papildoma poilsio diena, todėl manytina, kad Profesinės sąjungos nariui priklauso po vieną papildomą poilsio dieną kiekvieną metų ketvirtį.


Papildomos atostogos profesinės sąjungos nariui pagal LPŠK

Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 65 punktas numato profesinės sąjungos nario teisę gauti 1 papildomą mokamą atostogų dieną, jeigu jis neturi teisės į papildomas mokamas atostogas pagal nacionalinę kolektyvinę sutartį ir neturi nepanaudotų kasmetinių atostogų.


Papildomos kasmetinės atostogos profesinės sąjungos nariui pagal NKS

2021 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties 6 punktas numato, kad profesinės sąjungos nariui suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos Sutarties galiojimo laikotarpiu.

Jeigu darbo santykiai su profesinės sąjungos nariu pasibaigia 2021 m. ir jis yra nepasinaudojęs teise į papildomas mokamas kasmetines atostogas ir (arba) yra išnaudojęs tik dalį šių atostogų, jam turi būti išmokama kompensacija už nepanaudotas papildomas mokamas kasmetines atostogas proporcingai 2021 m. dirbtam laikotarpiui. Jeigu profesinės sąjungos narys išstoja iš profesinės sąjungos, jam paminėtos garantijos negalioja
Kitos naujienos