top of page

GRECO ekspertai aiškinasi valdžios ir teisėsaugos atsparumą korupcijai

Praėjusią savaitę, nuo antradienio, Lietuvoje viešėjo Europos Tarybos Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) ekspertai.GRECO pradėjus Lietuvos vertinimą pagal penktąjį vertinimo etapą – „Centrinės vykdomosios valdžios bei teisėsaugos institucijų korupcijos prevencija ir atsparumo korupcijai skatinimas“, šios grupės ekspertai analizuos, kaip aukščiausios vykdomosios valdžios atstovai bei Policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba laikosi kovos su korupcija principų.

GRECO siekia didinti šalių narių gebėjimą kovoti su korupcija, stebėdama, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus. Organizacija padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis pokyčių.

Penktojo vertinimo metu numatoma išanalizuoti Lietuvos aukščiausios vykdomosios valdžios bei policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijas, elgesio normas, interesų konfliktą, turto, pajamų, įsipareigojimų ir interesų deklaravimą, taisyklių dėl interesų konflikto įgyvendinimą, politinį sąmoningumą.

Antradienį, susitikime su GRECO atstovų delegacija, sudaryta iš valstybių narių pasiūlyto ekspertų sąrašo, dalyvavo ir į jų klausimus atsakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Griežtai reglamentuotoje ekspertų darbotvarkėje, numatytas ne ilgesnis nei vienos valandos susitikimas su profesinių sąjungų atstovais, užtruko. Visi ekspertai turėjo ne vieną klausimą, kaip profesinės sąjungos vertina teisėsaugos institucijų korupcijos prevenciją, problemas, reglamentuojančius teisės aktus, darbuotojų polinkį korupcijai, profesinių sąjungų vaidmenį kuriant korupcijai atsparią aplinką.

LPPS pirmininkė kaip pagrindines problemas įvardijo „mažos šalies specifiką", kai vieni kitus pažįsta bei galimybę daryti įtaką sprendimams, dvigubų standartų taikymą, įstatymo nuostatos dėl pranešėjo statuso, įgyvendinimą ir imuniteto tarnybos dvigubą pavaldumą Policijoje.

תגובות


Kitos naujienos

bottom of page