top of page

Ginčų komisija panaikino nuobaudas dviem profesinės sąjungos nariams

Šiandien Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate (toliau - Kauno apsk. VPK) vyko Tarnybinių ginčų komisijos posėdis, kuriame buvo nagrinėjami dviejų Lietuvos policijos profesinės sąjungos narių skundai dėl jiems skirtų tarnybinių nuobaudų.

Skundus išnagrinėjusi Tarnybinių ginčų komisija nusprendė juos tenkinti.Kauno apskrities VPK pareigūnams tarnybinės nuobaudos – pastabos bus panaikintos, jei Kauno AVPK viršininkas pritars komisijos siūlymui.

Į tarnybinių ginčų komisiją vyriausieji patruliai T.D ir M.R kreipėsi, nes manė, jog tarnybinis patikrinimas buvo atliktas neįsigilinant į visas reikšmingas aplinkybes ir tai galėjo lemti netinkamą jų veiksmų įvertinimą.

Ginčų komisija atidžiai išnagrinėjusi medžiagą, išklausiusi pareigūnų, profesinės sąjungos teisininko, komisijos narių argumentus, vienbalsiai priėmė jiems palankų sprendimą.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė po komisijos posėdžio padėkojo komisijos nariams.

„ Kauno apsk. VPK, lyginant su kitomis policijos įstaigomis, geriausiai suvokė suteikto įrankio - tarnybinių ginčų komisijos esmę, todėl daugiausia įvairių ginčų kylančių tarp įstaigos ir darbuotojų sprendžiama tarnybinių ginčų komisijos pagalba. Pozityviai nuteikia tai, kad darbuotojai nebijo ginti savo pozicijų, sprendimai priimami ne vienasmeniškai, komisijoje dalyvaujantys nariai ne paviršutiniškai, detaliai įsigilina į argumentus, pateiktą medžiagą ir derybų, diskusijų metu priima sprendimą. Komisijos nariams padėkojau ne už palankų sprendimą profesinės sąjungos nariams, o už platesnį požiūrį, argumentų girdėjimą ir supratimą, kad pareigūnai yra jų bendruomenės dalis ir pačiai įstaigai, vadovams yra svarbūs teisingi, ne vien formaliai įstatymo raide pagrįsti sprendimai. Toks požiūris, gebėjimas klausyti ir girdėti, pasitikėjimas, pagarba ne tik socialiniams partneriams, bet svarbiausia savo darbuotojams, atsirado ne per vieną dieną. Kauno apsk. VPK per pastaruosius kelis metus keitėsi vadovai, keitėsi ir komisijos sudėtis, tačiau labiausiai džiugina ir motyvuoja, kad atėję nauji vadovai išlaikė gero įdirbio, socialinio dialogo ir sprendimų, paremtų susitarimu, tęstinumą“.Comments


Kitos naujienos

bottom of page