top of page

Dialogo metu susitarta dėl švelnesnės nuobaudos LPPS narei

Neseniai Utenos apskr. vyriausiojo policijos komisariato viršininkas, po situacijos aptarimo su Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininke Roma Katiniene, profesinės sąjungos narei nusprendė sušvelninti siūlomą skirti tarnybinę nuobaudą ir vietoj papeikimo paskyrė pastabą.

Tokį Utenos apsk. VPK vadovybės sprendimą profesinė sąjunga laiko ne tik vadovo įžvalgumu, noru kritiškai analizuoti situaciją, bet ir gebėjimu, sprendžiant panašias nestandartines situacijas, įvertinti ar pareigūno veiksmuose būta kaltės, tyčios ir kokią nuobaudą skirti, jog ji atliktų savo misiją – skatintų ateityje būti atidesniems ir nedaryti nusižengimų, o kilus abejonėms pasitelkti kolegas.

Dviem Utenos apsk. VPK Visagino PK pareigūnams Reagavimo skyriaus vyresn. tyrėjai bei jos kolegai vyr. patruliui tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas už tai, jog reaguodami į įvykį dėl eismo įvykio, kuris, kaip vėliau išaiškėjo, buvo asmens inscenizuotas, siekiant gauti Kasko draudimo išmoką, pradėjo administracinę teiseną, tačiau neatliko tyrimo veiksmų ir nepradėjo ikiteisminio tyrimo.

Anot profesinės sąjungos teisininko, tarnybinio patikrinimo metu nebuvo atsižvelgta į tai, ar pareigūnė pagal savo kompetenciją gali spręsti, ar buvo padarytas eismo įvykis, ar ji buvo apmokyta tirti eismo įvykius, forminti su eismo įvykiais susijusius dokumentus, taigi ar jai tikrai būtų pakakę duomenų konstatuoti, jog eismo įvykio nebuvo.

Tarnybinio patikrinimo išvadoje profesinės sąjungos teisininkas pastebėjo ir daugiau abejonių keliančių pareigūnės tarnybinės kaltės įrodymų.

Nors pati pareigūnė sutiko su jai paskirta tarnybine nuobauda, profesinės sąjungos argumentuotai siekė, kad tarnybinė nuobauda būtų sušvelninta ar nepaskirta. Po aptarimo su įstaigos vadovu, profesinei sąjungai pateikus visas abejones ir pastabas dėl tarnybinio patikrinimo, vadovas į jas atsižvelgė ir pareigūnei paskyrė galimą švelniausią tarnybinę nuobaudą - pastabą.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė: „Tai pirma tokia praktika Utenos apsk. VPK, kai pavyko susitarti dėl švelnesnės tarnybinės nuobaudos. Džiaugiuosi, kad nors ir mažais žingsniais, bet judame link glaudesnio socialinio dialogo ir bendrų sutarimų“.

Commenti


Kitos naujienos

bottom of page