top of page

Dėmesys pareigūnų darbo užmokesčiui bei priemonėms motyvacijai didinti

Centriniame valdymo komitete spalio mėnesį svarstyti skatinimo pagal šakos kolektyvinę sutartį kriterijai, teritorinių policijos įstaigų padalinių veiklos, organizuojant reagavimą į nusikalstamas veikas, jų užkardymą ir jų tyrimą, tobulinimas bei kiti klausimai.Policijos šakos kolektyvinėje sutartyje (28 p.) yra sutarta, kad darbuotojai, išdirbę policijos įstaigose 10, 15, 20, 25, 30 metų, skatinami dviejų darbo dienų papildomomis mokamomis atostogomis, vienkartinėmis piniginėmis išmokomis iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų, padėka arba vardinėmis dovanomis. Ir nors policijos įstaigos pradėjo taikyti šią nuostatą, pasigendama sklandaus proceso ir vieningos praktikos.


Todėl Policijos departamentas, norėdamas suvienodinti šios nuostatos taikymo praktiką, pateikė siūlymą, darbuotojus, ištarnavusius 15, 20, 25, 30 metų, skatinti taikant pinigines skatinimo formas.

Valdymo komiteto nariai pritarė, jog vienkartinė piniginė išmoka yra labiau darbuotoją motyvuojantis paskatinimas. Taip pat sutiko, jog į policijos įstaigose išdirbtus 10, 15, 20, 25, 30 metų būtų įskaitomas tik darbas policijos įstaigose, neįskaitant mokymosi laikotarpių bei darbo kitose vidaus reikalų įstaigose.

Centrinis valdymo komitetas nutarė pritarti Policijos departamento siūlomiems pareigūnų skatinimo principams pagal šakos kolektyvinės sutarties 28 punktą ir skatinti darbuotojus :


10 metų

15 metų

20 metų

25 metai

30 metų

2 d.d. papildomos mokamos atostogos

100 eurų vienkartinė piniginė išmoka

150 eurų vienkartinė piniginė išmoka

200 eurų vienkartinė piniginė išmoka

250 eurų vienkartinė piniginė išmokaVienodą praktiką nutarta siūlyti taikyti visose policijos įstaigose, tokia tvarka:

  • Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdyba kasmet iki kovo 1 d. suformuoja skatinamų darbuotojų, kuriems Kolektyvinės sutarties galiojimo metais sueina 10, 15, 20, 25, 30 metų, poreikį ir pateikia jį toliau administruoti Policijos departamento Personalo administravimo valdybai. Policijos departamento skatinamų darbuotojų sąrašas administruojamas Žmogiškųjų išteklių valdyboje.

  • Vertinant laikotarpį nuo šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo, skatinami bus tie darbuotojai, kuriems nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2021 m. gruodžio 6 d. suėjo (sueina) ne daugiau kaip 11, 16, 21, 26, 31 metai. Šių darbuotojų skatinimas turi būti įgyvendintas šiais metais, ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 6 d.

  • Skatinimo komisijos posėdžius kiekviena policijos įstaiga įprastai organizuoja du kartus per metus birželio ir gruodžio mėnesiais. Esant neatidėliotinam poreikiui komisijos posėdis gali būti organizuojamas kitu laiku.

  • Teikimai dėl darbuotojų skatinimo nerengiami. Darbuotojo skatinimas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu.

  • Darbuotojai, turintys galiojančią nuobaudą neskatinami iki išnyks paskirta nuobauda (įsakymo pasirašymo dieną galiojančios nuobaudos būti neturėtų).

  • Darbuotojai, esantys atostogose vaikui prižiūrėti, skatinami grįžę iš minėtų atostogų.

  • Lėšos darbuotojų skatinimui skiriamos iš Policijos departamento centralizuotų priemonių programos sąmatos.


Kitą klausimą, dėl teritorinių policijos įstaigų padalinių veiklos, organizuojant reagavimą į nusikalstamas veikas, jų užkardymą, tyrimą, tobulinimo, pristatė Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininkė Žaneta Rudaitienė.

Komitete taip pat išklausyta Policijos departamento atstovo Romualdo Voišnio informacija dėl pareigūnų darbo organizavimo mitingų metu.

Policijos departamento atstovas taip pat informavo, jog 2022 metų biudžeto projekte policijai ketinama skirti 36 mln. Eur, iš jų - 30 mln. Eur darbo užmokesčiui. Kaip bus paskirstyta gauta suma, dar svarstoma, tačiau, pasak Policijos departamento atstovo, didžiausia dalis bus skirta policijos pareigūnų darbo užmokesčiui kelti, taip pat planuojama Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams, dirbantiems Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone, darbo užmokestį kelti daugiau nei kitų apskričių pareigūnams, nes atsisakoma „Sostinės priemokos“ mokėjimo.

R.Voišnis pabrėžė, jog darbo apmokėjimo piramidė, dar prieš apsvarstant ją Policijos taryboje, bus pateikta policijos įstaigoms bei profesinėms sąjungoms, kurios turės ją įvertinti ir pasakyti savo nuomonę, siūlymus, pastabas.


Policijos departamento atstovas taip pat pateikė Policijos departamento iniciatyvą, sudaryti galimybę policijos pareigūnui toje pačioje įstaigoje dirbti papildomą darbą už kurį būtų apmokama papildomai, užtikrinant nepertraukiamo poilsio laiko reikalavimus. Ja siekiama sumažinti pareigūnų praktiką dirbti kitą darbą kitose įstaigose bei užtikrinti galimybę ir sąlygas pareigūnams užsidirbti išnaudojant savo kompetencijų potencialą vykdomoms funkcijoms užtikrinti.

Lapkričio 24 d. vykusiame centriniame valdymo komitete buvo svarstyti klausimai dėl specialiųjų reikalavimų standartizavimo specialiosios parengties, kelių policijos ir reagavimo padaliniuose, policijos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairių, policijos sistemos darbuotojų, nepasiskiepijusių nuo Covid-19 ligos, testavimo išlaidų apmokėjimo ir kt. klausimais. Apie priimtus sprendimus ir profesinių sąjungų poziciją, svarstytais klausimais, pateiksime artimiausiu metu.


Comments


Kitos naujienos

bottom of page