top of page

Dėl NATO summit'o metu dirbtų viršvalandžių

Lietuvos policijos profesinė sąjunga sulaukė daug klausimų iš savo narių dėl NATO SUMMIT metu dirbtų viršvalandžių apskaitos ir apmokėjimo. Lietuvos policijos generalinis komisaras buvo nurodęs, kad NATO SUMMIT metu dirbtiems viršvalandžiams nebus taikoma suminė darbo laiko apskaita, o tai reiškia, kad visi dirbti viršvalandžiai turi būti apmokėti išmokant darbo užmokestį už liepos mėnesį.Nemažai pareigūnų nurodė, jog susipažinus su liepos mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščiu, jie pastebėjo, kad dalis jų faktiškai dirbto laiko nėra įtraukta į žiniaraštį. Jeigu jūs pastebėjote, kad faktiškai dirbtas laikas ir darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pažymėtas laikas skiriasi, pasidarykite darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopiją bei rašykite tarnybinį pranešimą įstaigos vadovui nurodydami faktiškai dirbtą laiką.

Keletas pareigūnų nurodė, kad jiems pateikus tokio turinio tarnybinį pranešimą, jie sulaukė raginimų iš tiesioginių vadovų koreguoti tarnybinius pranešimus keičiant faktiškai dirbtą laiką. Jeigu jūs sulaukėte tokio raginimo, apie tai nedelsiant informuokite profesinę sąjungą, kuri imsis veiksmų, kad darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose būtų fiksuojamas realus faktiškai išdirbtas laikas.

Profesinė sąjunga primena, kad jeigu pagal suformuotą užduotį pareigūnui reikėjo vykti į kitą vietovę, tai kelionės laikas prieš ir po funkcijų vykdymo taip pat yra įtraukiamas į darbo laiką. Taip pat pareigūnai turi teisę pasirinkti kaip bus kompensuojami viršvalandžiai, t.y. papildomai juos apmokant arba pridedant laiką prie kasmetinių atostogų.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page