top of page

Dėl ligos ar CMEK sprendimo nelaikę fizinio pasirengimo pareigūnai galės dalyvauti atrankose

Lietuvos policijos profesinė sąjunga gavo Vidaus reikalų ministerijos atsakymą į š.m. balandžio 29 d.  raštą dėl  atrankų į laisvas pareigūno pareigas.


Lietuvos policijos nuotrauka


Priminsime, kad LPPS kreipėsi į ministeriją paaiškėjus faktui, jog einamaisiais metais nelaikiusių fizinio pasirengimo normatyvų pareigūnams, kurie turi gydytojo pažymą ar CMEK sprendimą dėl fizinio krūvio ribojimo, buvo užkertamas kelias dalyvauti atrankose užimti kitas pareigas policijos įstaigose.

Plačiau apie šią problemą rašėme LPPS svetainėje www.policijosps.lt š.m. birželio 4 d.  https://www.policijosps.lt/post/pareig%C5%ABn%C4%97s-teis%C4%97-dalyvauti-atrankoje-apginta VRM ministerijos atsakyme teigiamas, jog „atsižvelgdami į pirmiau nurodytą reguliavimą ir vertindami tai, kad pareigūnas turi vieną kartą per kalendorinius metus išlaikyti apraše jam nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus, taip pat vadovaudamiesi protingumo principu, manome, kad jei pareigūnas einamais metais turi gydytojo pažymą ar CMEK sprendimą dėl fizinio krūvio ribojimo, jis galėtų dalyvauti atrankoje, nes nėra pagrindo konstatuoti, kad jis neatitinka nustatytų fizinio pasirengimo reikalavimų, išskyrus jei ankstesniais metais jis be pateisinamos priežasties nedalyvavo fizinio pasirengimo tikrinime arba dalyvavo, bet šių reikalavimų neišlaikė“.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė: „Galima pasidžiaugti, kad nereikėjo eiti teisminiu keliu, o Vidaus reikalų ministerija į mūsų pastabą sureagavo ir suformavo praktiką. Praktikos suformavimas – labai svarbus pareigūnų bendruomenei, nes  ne visose apskrityse pavykdavo pasiekti susitarimą šiuo klausimu“.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page