top of page

Centrinio valdymo komiteto dėmesys darbuotojų atlygiui ir pertvarkoms

Centrinio valdymo komiteto posėdyje, vykusiame š.m. rugpjūtį buvo nagrinėti keli klausimai susiję su darbo organizavimu, pareigūnų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį atlygio ir kt.Įstatymo pataisos priimtos, finansavimas nenumatytas

Vienas klausimų - dėl administracinių nusižengimų bylų funkcijos centralizavimo ir padalinių įsteigimo - dar liepos mėnesį buvo pristatytas profesinėms sąjungoms.

Anot Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, siūloma skubos tvarka 9 apskrityse (išskyrus Telšių) steigti padalinius, neįsteigtų pareigybių įstaigose sąskaita, kurie vieno langelio principu nagrinėtų visas administracinių nusižengimų bylas.

Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė mano, jog tokiu atveju, kadangi policija perima dalį teismų darbo, papildomų pareigybių steigimui turėtų būti skirtos ir papildomos lėšos.

„Labai dažna praktika, kai priimant įstatymus ar jų pataisas, nenumatomas finansavimas, kuris būtinas įstatymui ar pataisoms įgyvendinti. Ar Vidaus reikalų ministerija skirs lėšas iš 2022 metų numatytų papildomų 7 mln. naujų pareigybių steigimui, ar bus perskirstytos biudžeto lėšos, mums nėra skirtumo. Svarbiausia, kad priimant įstatyto pataisas turėjo būti numatytas ir finansavimas“, - pastebėjo profesinės sąjungos pirmininkė R.Katinienė.

Komitetas pritarė administracinių nusižengimų nagrinėjimo padalinio steigimui visuose apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose nuo š.m. rugsėjo 1 d.


Didesnis dėmesys neteisėto turto įgijimo tyrimams

Kitas klausimas, aptartas komitete, turto tyrimo tobulinimo policijos įstaigose koncepcija ir jos įgyvendinimo aspektai. Anot klausimą pristačiusiųjų siekiama efektyviai įgyvendinti civilinio turto konfiskavimo įstatymą, priimtą 2020 m., nes šioje srityje iki šiol nėra norimų rezultatų.

Norima, kad nagrinėjant tokio pobūdžio atvejus, būtų specializuojamasi, todėl ketinama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose steigti atskirą specializuotą kriminalinės policijos padalinį (savarankišką skyrių), kuris būtų atsakingas už turto tyrimo atlikimą visų specializuotų kriminalinės policijos padalinių atliekamuose tyrimuose tiek atliekant kriminalinės žvalgybos, tiek ikiteisminius tyrimu.

Įvertinus apskričių teritorijoje registruojamų ikiteisminių tyrimų, kuriuose tikslinga atlikti turto tyrimą, o taip pat apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose turimus žmogiškuosius išteklius, nustatytas tinkamiausias pareigybių skaičius, būtinas užtikrinti padaliniui pavestų funkcijų atlikimą - iš viso 40 pareigybių ( 5 viršininkų, 35 vyriausiųjų/vyresniųjų tyrėjų).

Turto tyrimo koncepcijos įgyvendinimu siekiama, kad policija būtų viena iš pirmaujančių institucijų sprendžiant turto tyrimo problemas.

Anot LPPS pirmininkės, pareigūnai dirbsiantys šioje srityje turės įgyti tam tikrų specialiųjų kompetencijų.

Šiam klausimui valdymo komitetas taip pat pritarė.


Ketinama suvienodinti darbo krūvius

Komiteto nariams buvo pristatytas ir Policijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo projektas, kurio tikslas darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis nustatyti vienodą koeficientą už tokį patį ar vienodą vertę sukuriantį darbą, t.y. suvienodinti darbo krūvius ir darbo užmokestį dirbantiems analogišką darbą, nustatyti paprastesnį darbo krūvių perskirstymą, mažinti vadovaujančių pareigybių. Siūloma suplokštinti darbo užmokesčio sistemą, suvienodinti pareigybes ir koeficientą nustatyti pagal tai, kokiame pareigybės lygyje, o ne padalinyje, yra pareigybė.

Naujoji darbo apmokėjimo sistemą būtų taikoma ir tiems darbuotojams, kurie iš trečios įstaigų grupės pereis į Policijos departamento pavaldumą nuo š.m. spalio 1 d.

Valdymo komitetas pritarė Policijos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos tobulinimui.


Bus sprendžiamas darbuotojų, sugrįžusių po vaiko priežiūros atostogų, atlygio klausimas

Aptartas ir darbuotojų, grįžusių po vaiko priežiūros atostogų, pareiginės algos koeficientų klausimas. Pateiktas siūlymas, kad tokių darbuotojų atlyginimo koeficiento klausimas būtų sprendžiamas taip pat kaip ir pradėjusių naujai dirbti, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, darbo rezultatus ir kokybę. Jei po vaiko priežiūros atostogų pareigūnas ar pareigūnę dirba labai gerai, iki galimo vertinimo procedūros tokiais atvejais siūloma numatyti priedus.

Valdymo komitetas priėmė sprendimą rekomenduoti policijos įstaigoms, kad darbuotojams, grįžusiems iš vaiko priežiūros atostogų, kurių pareiginės algos koeficiento skirtumas iki rekomenduotino koeficiento yra 1,5 – 2 (ar daugiau) bazinio dydžio, didinti darbo užmokestį 0,5–1,5 bazinių dydžių intervale atliekant neeilinį tarnybinės veiklos vertinimą, jeigu jį atlikti leidžia teisės aktuose nustatyti terminai.

Administravimo funkcijų centralizavimas vyksta sklandžiai

Komitetui pristatyta nuo š.m. spalio 1 d. įgyvendinamo administravimo funkcijų centralizavimo eiga.

Iš policijos įstaigų į Policijos departamentą yra perkeliamos 459 pareigybės, darbuotojų – 445. Visiems darbuotojams yra pasiūlytos konkrečios pareigos, o anot Policijos departamento atstovų procesas vyksta sklandžiai. Darbuotojai, sutinkantys pereiti į siūlomas pareigas yra pateikę prašymus/sutikimus dėl perkėlimo į atitinkamas pareigas nuo 2021 m. spalio 1 d. Įteikta (ar bus įteikta priklausomai nuo įspėjimo terminų) 30 įspėjimo lapelių, iš jų 11 imuniteto padaliniuose, 7 dokumentų valdymo padaliniuose. Likę kiti dar nėra apsisprendę ar oficialiai pateikę savo sprendimo dėl tam tikrų priežasčių (pvz., atostogos).

Profesinių sąjungų įgaliojimai LPPS pirmininkei

Valdymo komitetui buvo pasiūlyta įgalioti Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkę Romą Katinienę atstovauti profesinėms sąjungoms komisijose, derinti teisės aktų projektus, raštus ar kitus aktualius klausimus.

Tokiam siūlymui komitetas pritarė.

Commentaires


Kitos naujienos

bottom of page