top of page

Centriniame valdymo komitete numatyta daug svarbių klausimų

Š.m. gruodžio 13 d., antradienį, numatytas Centrinio valdymo komiteto posėdis, kuriame ketinama svarstyti šiuos klausimus :

· Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo policijos įstaigose pakeitimo (papildant Lietuvos policijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro atlikėjų darbo apmokėjimo nustatymu bei nustatant 0,4 didesnius policijos įstaigų darbuotojų (DS) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus).· Dėl policijos įstaigų planuojamo valstybės biudžeto 2023 metams.

· Dėl Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. šeštojo PK prijungimo prie Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. penktojo PK.

· Dėl priemokų dydžio nustatymo darbuotojams už adaptacijos proceso dalyvių kuravimą ir už tarnybinių mokymų vedimą.

· Dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 61 punkto taikymo

· Dėl darbuotojų, išdirbusių policijos įstaigose 35 ir 40 metų, skatinimo (premijavimo) vienkartinėmis piniginėmis išmokomis (VPI išmokų dydžio nustatymas).

Apie komitete priimtus sprendimus informuosime papildomai.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page