top of page

Auginantiems mažus vaikus sutrumpinta savaitės darbo laiko norma

Nuo 2023 m. sausio 1 d. vaikus iki trejų metų auginantys tėvai (Įtėviai), globėjai galės dirbti mažiau, savaitės darbo laiko norma sutrumpinta iki trisdešimt dviejų valandų, bet tai galios ne visiems.

2023 m. sausio 1 d. įsigaliosianti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 112 straipsnio 5 dalis nustato, kad Valstybės ir savivaldybių įstaigų, kurios išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ir savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir Lietuvos banko darbuotojams, kurie augina vaikus iki trejų metų, nustatoma sutrumpinta trisdešimt dviejų valandų per savaitę darbo laiko norma, už nedirbtą darbo laiko normos dalį paliekant nustatytą darbo užmokestį. Ši sutrumpinta darbo laiko norma bus taikoma vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų jų pasirinkimu, iki vaikui sukanka treji metai.

Kadangi į nurodytų valstybės įstaigų sąrašą patenka ir statutinės įstaigos, kuriose dirba pareigūnai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ši Darbo kodekso nuostata statutiniams pareigūnams bus taikoma.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page