top of page

Ar turite teisę gauti 5 atostogų dienas sveikatai gerinti?

Kalendoriniai metai eina į pabaigą, tad pasinaudoti profesinės sąjungos nariams Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytomis papildomomis garantijomis turite iki š.m. gruodžio 31 d.Pagal Nacionalinę kolektyvinę sutartį per 2021 metus profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.

Pastaba: Šia teise negali pasinaudoti pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas besimokantis profesinės sąjungos narys, kuris naudojasi Sutarties suteikiama teise į mokamas mokymosi atostogas.

Profesinės sąjungos narys turi apsispręsti, kuria Sutarties garantija nori pasinaudoti, mokymosi atostogomis, ar vietoj jų - teise gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti.

Sveikatos gerinimas neturėtų būti suprantamas siaurai ir prilyginamas tik gydymui. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio 28 punkte apibrėžta žodžio „sveikata“ sąvoka – tai asmens ir visuomenės fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Tad profesinės sąjungos narys gali prašyti suteikti jam iki 5 darbo dienų sveikatinimuisi vietoje laikinojo nedarbingumo pažymėjimo arba sveikatą gerinti iš karto po laikinojo nedarbingumo. Tačiau bendrąja prasme, profesinės sąjungos narys yra laisvas pats pasirinkti, kokiu būdu jis gerins savo fizinę, dvasinę ar socialinę gerovę. Galite tomis dienomis naudotis SPA procedūromis, skaityti knygą, tiesiog ilsėtis namuose ar vaikštinėti gamtoje.

5 darbo dienos sveikatai gerinti turi būti suteiktos profesinės sąjungos nario prašymu. DOKUMENTŲ, ĮRODANČIŲ, KAD SUTEIKIAMAS LAIKAS SVEIKATAI GERINTI BUS NAUDOJAMOS TIKSLINGAI, PATEIKTI NEREIKIA.

Profesinės sąjungos nariui, turinčiam teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, laikas sveikatai gerinti suteikiamas dalimis arba visas iš karto

Norime priminti, kad papildomos garantijos, kurias įgijote pagal 2021 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį , galioja tik iki š.m. pabaigos. Tad siūlome suskubti ir jomis pasinaudoti.

Mieli pareigūnai, jeigu norite turėti papildomų garantijų, skirtų išimtinai profesinių sąjungų nariams, kviečiame nedelsti ir tapti Lietuvos policijos profesinės sąjungos nariais, nes visai netrukus bus pasirašyta nauja – 2022 metų Nacionalinė kolektyvinė sutartis.

Informaciją kaip tapti nariu rasite mūsų interneto svetainėje www.policijosps.lt

Comments


Kitos naujienos

bottom of page