top of page

Ar pareigūnas gali atsisakyti testuotis dėl Covid-19?

Pastaruoju metu Lietuvos policijos profesinė sąjunga sulaukė užklausų iš narių dėl periodinių COVID-19 testų atlikimo ir pasekmių, kurios gali kilti atsisakius testuotis.

Policijos pareigūnai, kurie atsisako ne rečiau kaip kartą per 7 dienas atlikti COVID-19 testą, policijos įstaigos vadovo sprendimu gali būti nušalinti nuo tarnybos nemokant darbo užmokesčio tam laikotarpiui, kol pareigūnas neatliks testo.

Informuojame, kad už atsisakymą testuotis tarnybinė atsakomybė negali būti taikoma, niekas negali būti atleistas iš tarnybos.

Pateikiame Lietuvos policijos profesinės sąjungos teisininko komentarą šiuo klausimu:

„Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021-06-14 įsakymo „Dėl darbo organizavimo policijos įstaigose ekstremaliosios situacijos metu“ 1.4. p. nustatyta, kad darbuotojai privalo ne rečiau kaip kartą per 7 dienas atlikti COVID-19 tyrimą – SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba antigeno testą. Ši nuostata netaikoma tiems darbuotojams, kurie yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų: praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo; praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo; po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą; praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu; arba persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas).


Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. yra įtvirtinta nuostata, jog darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti, ar neserga užkrečiamąja liga, arba nepasitikrinęs be labai svarbių priežasčių (liga, dalyvavimas giminaičių laidotuvėse, komandiruotė), atsižvelgiant į darbo pobūdį skiriamas dirbti nuotoliniu būdu arba perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, kurį jam leidžiama dirbti pagal sveikatos būklę, o jeigu tokių galimybių nėra, nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąja liga, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – iki tol, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.

Darbuotojas grąžinamas į ankstesnį darbą nuo tos dienos, kurią pateikia darbdaviui sveikatos patikrinimo išvadas, kad gali tęsti darbą, o šio straipsnio 2 dalyje nurodytas darbuotojas – pasibaigus laikotarpiui, kuriam turi izoliuotis asmenys, turėję sąlytį.

Ši teisės norma reiškia, kad policijos pareigūnai, kurie atsisako ne rečiau kaip kartą per 7 dienas atlikti COVID-19 testą, policijos įstaigos vadovo sprendimu gali būti nušalinti nuo tarnybos nemokant darbo užmokesčio tam laikotarpiui, kol pareigūnas neatliks testo. Už atsisakymą testuotis tarnybinė atsakomybė negali būti taikoma, niekas negali būti atleistas iš tarnybos“.

Lietuvos policijos profesine sąjunga primena, kad dėjo dideles pastangas siekiant, kad policijos pareigūnai būtų kuo greičiau skiepijami prioritetine tvarka, todėl palaiko generalinio komisaro nustatytą tvarką dėl periodinio testavimo ir ragina visus policijos pareigūnus, kurie dar nepasiskiepijo, skiepytis, o tuos, kurie dėl savo sveikatos būklės negali to padaryti, reguliariai testuotis.


„Mes visi turime jaustis atsakingi ir dėti visas įmanomas pastangas siekiant sustabdyti COVID-19 pandemiją, tai pasiekti galima tik skiepijantis, periodiškai testuojantis ir laikantis kitų apsaugos priemonių“, - sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė.


Anot Lietuvos policijos profesinės sąjungos teisininko, darbuotojų periodinis testavimas jokiu būdu nepažeidžia LR Konstitucijos 21 straipsnio 3 ar 4 dalies, 29 straipsnio.

„Periodiniu testavimu nėra atliekami jokie moksliniai ar medicinos bandymai ir niekas nėra prievarta verčiamas skiepytis ar periodiškai testuotis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata, taigi valstybės pastangos suvaldyti COVID-19 pandemiją siūlant žmonėms vakcinas, periodiškai testuojant darbuotojus tam, kad būtų užkirstas kelias ligai plisti, būtent ir yra šios konstitucinės valstybės pareigos įgyvendinimas, o ne žmogaus teisių suvaržymas“, - teisės aktus paaiškino LPPS teisininkas.

Comentários


Kitos naujienos

bottom of page