top of page

Aptarė aktualijas ir susitiko su kandidatu į prezidentus I.Vėgėle

Kovo 22 dieną įvyko Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) Tarybos išplėstinis posėdis, o taip pat – policijos bendruomenės susitikimas su kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus  - prof., dr. Ignu Vėgėle.LPPS Tarybos posėdyje apsvarstyti šie klausimai: Vidaus tarnybos statutas ir jo įgyvendinimas; Pensijų įstatymo projektas; planuojamas Viešojo saugumo tarnybos (VST) prijungimas prie policijos; LPPS planuojami renginiai; socialinio dialogo keliami iššūkiai. Susirinkusieji kalbėjosi ir apie planuojamus renginius, iš kurių bene svarbiausias būtų šventės, kokia įvyko 2023 metų rudenį minint Angelų sargų dieną Raudondvario dvare, organizavimas.LPPS Tarybos posėdyje aptartos ir profesinės sąjungos aktyvo motyvavimo priemonės bei būdai. Daugiausia aistrų, kas jau tapo dėsningumu, kėlė valdžios neįgyvendinti pažadai dėl atlyginimo pakėlimo: pareigūnų dauguma nepajuto jokio piniginių papilnėjimo, arba pinigų prisidėjo labai nežymiai. LPPS Tarybos nariai mato ir dėl VST jungimo prie policijos galinčias kilti grėsmes.

Tarp darbinių klausimų buvo numatytas ir susitikimas su kandidatu į prezidentus I.Vėgėle. Apie 1,5 val. trukusio susitikimo metu profesinių sąjungų atstovai išklausė kandidato pasisakymą ir uždavė jiems rūpimų klausimų. Pareigūnams buvo aktualu išgirsti I.Vėgėlės požiūrį į jų problemas, o taip pat  ir nuomonę, kaip, jei būtų išrinktas šalies vadovu, I.Vėgėlė prisidėtų prie jų sprendimo.

Primename, kad LPPS yra ne politinė organizacija, nepalaiko konkrečių politikų, ir pasikalbėti su pareigūnais – būsimais savo rinkėjais -  kviečiami visi kandidatai į prezidentus.

 

Kommentare


Kitos naujienos

bottom of page