top of page

Aktuali informacija dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymo

Gautas išaiškinimas, kuris paaiškina, kaip bus taikomos Nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatos tiems profesinės sąjungos nariams, kurie į profesinę sąjungą įstojo po Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo (2022 m. spalio 10 d.), bet prieš Susitarimo pasirašymą (2023 m. spalio 12 d.).Sutartis taikoma nuo Susitarimo pasirašymo momento, išskyrus 7 p. numatytas dvi dienas saviugdai ar savanorystei, kurios bus taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.. 8 ir 9 punktuose numatytomis mokymosi atostogomis ir sveikatingumo dienomis profesinės sąjungos nariai, kurie nariais tapo iki 2023 m. spalio 12 d., gali naudotis jau 2023 m., tačiau, Sutarties 8 ir 9 punktuose nurodytos dienos sveikatai gerinti ir mokymosi atostogos turėtų būti paskaičiuojamos proporcingai nuo 2023 m. spalio 12 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. – t. y. 1 diena sveikatai gerinti ir 2 mokymosi atostogų dienos, kai apmokama darbuotojo vidutiniu darbo užmokesčiu, arba 4 dienas, kai apmokama puse darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

Šis papildomų garantijų paskaičiavimo principas taikomas tik laikotarpiui nuo 2023 m. spalio 12 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., o nuo 2024 m. sausio 1 d., profesinės sąjungos nariai Sutarties garantijomis gali naudotis pilna apimtimi, pagal įprastą Sutarties taikymo tvarką.

Comments


Kitos naujienos

bottom of page